Regulamin sklepu naukanatalerzu.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.naukanatalerzu.pl funkcjonuje jako teleinformatyczna platforma sprzedażowa prowadzona przez Martę Szumiatę (dane Sprzedawcy: Marta Szumiata, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji: ul. Różana 20, 22-500 Hrubieszów).

  Dane kontaktowe: email: naukanatalerzu@gmail.com, tel: +48694326529

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Nauka na talerzu, gdzie zalicza się: składanie zamówień, formy płatności, czas realizacji zamówienia oraz uprawnienia klienta.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Klienci w każdej chwili mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.naukanatalerzu.pl/regulamin oraz pobrać go w formacie pdf gotowym do wydruku.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Nauka na talerzu, w tym do składania i opłacania zamówień niezbędny jest:
 • komputer, laptop bądź inne urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge),
 • dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej,
 • możliwość włączenia zapisu plików Cookies oraz obsługa Javscript.
 1. Od Klienta wymaga się korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający dóbr osobistych oraz praw autorskich stron trzecich.
 2. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 3. Umieszczone na stronie definicje oznaczają: 

  Czas realizacji zamówienia – czas potrzebny na skompletowanie, spakowanie oraz wysłanie zamówienia na adres zgodny z podanym przez klienta w formularzu zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia należy dodatkowo doliczyć czas dostawy wybranego przewoźnika

  Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

  Formularz rejestracji –  formularz dostępny w Sklepie Internetowym niezbędny do założenia konta klienta

  Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym niezbędny do złożenia i realizacji zamówienia

  Informacje o produkcie – informacje rzetelnie opisujące prezentowany produkt, zawierający wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wyboru towaru

  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

  Konto – Usługa elektroniczna zawierająca login oraz hasło wybrane przez klienta podczas wypełniania formularza rejestracji, gdzie zawarte są wszystkie dane personalne podane przez klienta oraz widnieje historia zamówień

  Koszt wysyłki – koszt zawierający przygotowanie, skompletowanie i zapakowanie przesyłki oraz opłatę pobieraną przez wybranego przewoźnika

  Koszyk – element Sklepu Internetowego w którym znajdują się wybrane przez Klienta produkty, o określonych parametrach (wzór, kolor, rozmiar, ilość), który umożliwia finalizacje zakupu. W koszyku możliwa jest edycja zamówienia

  Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym

  Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

  Przewoźnik – osoba lub firma świadcząca usługę dostarczenia Produktu do Klienta, wybrany zgodnie z jego preferencjami z grupy dostępnych przewoźników

  Sklep Internetowy – Sklep Internetowy sprzedawcy dostępny pod adresem www.naukanatalerzu.pl

  Sprzedawca – Marta Szumiata

  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  Przedsprzedaż – sprzedaż produktu przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia jego sprzedaży (premierą), Klient otrzymuje produkt w  dniu premiery.
  Zamówienie
  – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

KONTO

 1. W celu założenie konta niezbędne jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego z podaniem swoich danych osobowych. Klient samodzielnie podaje sposób logowania (za pomocą adresu mailowego bądź indywidualnego loginu) oraz Klient ustala hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Po założeniu konta Klient ma możliwość zalogować się do Sklepu Internetowego za pomocą wybranego loginu oraz hasła.
 3. Dla posiadaczy konta przygotowany jest program lojalnościowy oraz możliwość sprawdzenia historii swoich zamówień.
 4. W celu usunięcia konta ze Sklepu Internetowego Nauka na talerzu Klient musi wysłać wiadomość mailową na adres mailowy naukanatalerzu@gmail.com z prośbą o usunięcie konta, podając swój login lub/i adres mailowy podany podczas składania zamówienia/rejestracji. Usunięcie konta Klienta nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych.

PROCES ZAMÓWIENIA

 1. Uzupełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu oraz złożeniem zamówienia, co wiąże się z koniecznością zapłaty.
 2. Podane na stronie Sklepu Internetowego ceny są cenami brutto i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia Klientowi znany jest całkowity koszt zamówienia, wraz z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
 4. W Sklepie Internetowym www.naukanatalerzu.pl nie ma żadnych ukrytych kosztów.
 5. Po przyjęciu zamówienia Klient niezwłocznie jest informowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dalsze etapy realizacji zamówienia są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia bądź w formularzu rejestracyjnym.
 6. Sklep Internetowy Nauka na talerzu zastrzega sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień w przypadku zamówień dużej ilości towaru.
 7. Złożone przez Klienta zamówienie stanowi dowód na zawarcie Umowy Sprzedaży.

TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pomocą przelewu tradycyjnego, płatności elektronicznych bądź za pomocą karty płatniczej Klient ma obowiązek uiścić opłatę w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niewywiązania się Klienta z w/w postanowieniami Umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem (karta płatnicza lub gotówka) Klient zobowiązany jest do zapłaty przy odbiorze Towaru.

TERMIN WYSYŁKI

 1.  W przypadku płatności wymienionej w punkcie 1. wysyłka następują natychmiastowo po otrzymaniu informacji o wpłacie, natomiast w przypadku płatności dokonanej zgodnie z punktem 2. wysyłka następuje w przeciągu 1-4 dni roboczych.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep Internetowy Nauka na talerzu nie prowadzi sprzedaży z możliwością odbioru osobistego.
 2. Wysyłka towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą przewoźnika wybranego przez Klienta.
 3. Dostawa towaru/towarów jest odpłatna, zgodna z ceną podaną podczas składania zamówienia. Koszt dostawy jest jawny, widoczny podczas składania zamówienia.
 4. Termin dostawy towaru/towarów zależny jest od wybranego przez Klienta Przewoźnika oraz czasu zagwarantowany przez określonego Przewoźnika. Widoczny jest w zakładce Dostawa i płatność.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności Przewoźnika dostarczającego przesyłkę. W przypadku uszkodzenia Produktu należy sporządzić protokół szkody w transporcie oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierając numer przesyłki bądź numer zamówienia. Nie spisanie z Przewoźnikiem protokołu szkody uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej oraz zwrot towaru. 
 6. Klient dokonując wyboru określonego przewoźnika akceptuje jednocześnie obecnie obowiązujący u Przewoźnika Regulamin korzystania z jego usług.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Płatności krajowe

Transakcje za pomocą e-przelewu lub karty kredytowej przeprowadzane są za pomocą systemu rozliczeniowego Hotpay. Wszystkie dane przesyłane podczas płatności za zamówienia szyfrowane są bezpiecznym połączeniem SSL.

Płatność przy odbiorze/za pobraniem będzie pobrana przez Przewoźnika w momencie doręczenie Towaru.

 1. Płatności zagraniczne

Przelew/płatność kartą kredytową poprzez serwis płatności Hotpay.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym.
 2. Z opisanego powyżej zwrotu nie mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą prosząc dodatkowo o fakturę VAT.
 3. Aby Klient mógł skorzystać z powyższego przywileju musi on wypełnić formularz odstąpienia od umowy (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania na stornie www.naukanatalerzu.pl) oraz przesłać skan na adres mailowy naukanatalerzu@gmail.com, a oryginał dołączyć do zwracanego zamówienia.
 4. W celu zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt. 1 należy wysłać oświadczenie od odstąpieniu od umowy w tym terminie. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba, że wybrany przez klienta przewoźnik oferuje opcje darmowego zwrotu Produktu.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań́. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić́ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie czternastu dni.
 6. Wszystkie informacje odnośnie zwrotu widoczne są w zakładce Zwroty i reklamacje.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaniu Produktu do Sprzedawcy w stanie nienoszącym znamion użytkowania, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił, pomijając koszty przesyłki, chyba, że umowa z przewoźnikiem stanowi inaczej.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Marta Szumiata zamieszkała w Polsce, w Warszawie – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zaznaczenie okienka/checkboxu.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.naukanatalerzu.pl.
 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z powyższych punktów regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Informacja o jakiejkolwiek zmianie w regulaminie będzie przesyłana do Klientów drogą elektroniczną na adres mailowy podany podczas rejestracji. Powiadomienie zostanie wysłane w terminie minimum 30 dni przed jego wprowadzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sklep Internetowy Nauka na talerzu zastrzega sobie prawo do zlikwidowania konta użytkownika w przypadku gdy ten poprzez swoje zachowanie w sposób umyślny będzie naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podanej podczas rejestracji Konta. Wznowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Sklepu Internetowego Nauka na talerzu. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).